Despre Noi

Bun venit la Rivolto Cons

Firma noastra are ca activitate de baza, pregatirea fierului beton pentru constructii si montarea elementelor confectionate la locul de punere in opera. De la data infiintarii (2006), in fiecare an, datorita clientilor fideli, am reusit sa obtinem o popularitate pozitiva in randul constructorilor profesionisti bihoreni. Personalul nostru calificat are o vasta experienta tehnica in domeniu, si este in masura sa solutioneze orice problema de profil. La noi totul incepe cu “Proiectul de rezistenta”, cu ajutorul lui putem sa colaboram in conditii foarte bune cu constructorii executanti, astfel beneficiarul lucrarilor de constructii sa participe doar la receptia finala. Comenzile sunt livrate cu etichete de identificare exacta a armaturilor, precum si cu certificate de calitate si declaratii de conformitate. Livrarea se poate face direct in santier, la data stabilita de client. Pe parcursul lucrarilor de constructie, ne deplasam periodic pe santier pentru a verifica, conformitatea executiei cu proiectul de punere in opera si respectarea normelor tehnice in vigoare. La cererea clientilor putem oferii si servicii de montaj, adica punerea in opera a elementelor de armatura (elemente gata carcasate).

Politica in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Motto: Nici o activitate nu este atât de importantă încât să nu fie făcută ÎN SIGURANŢĂ! Obiectivul securităţii şi sănătăţii în muncă este o valoare fundamentală, este necesar ca toţi angajaţii să conştientizeze şi să participe la îndeplinirea acestui obiectiv. Angajaţii sunt protejaţi împotriva accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, iar echipamentele tehnice şi/sau procesul tehnologic nu constituie o ameninţare pentru mediul înconjurător sau pentru comunitatea locală. Respectarea şi îndeplinirea, atât de către personalul de conducere, cât şi de către toţi angajaţii, a îndatoririlor legale şi a oricăror alte iniţiative interne vizând securitatea şi sănătatea în muncă. Prestarea serviciilor orientate spre profit, care să satisfacă cererea, realizată într-o organizaţie fără crize, unde există o stabilitate a locurilor de muncă. Managementul de vârf consultă, ascultă şi răspunde deschis clienţilor noştri, angajaţilor, vecinilor, grupurilor de interes public şi celor care lucrează cu noi, privitor la aspectele legate de securitatea şi sănătatea în muncă.

Politica de mediu

S.C. RIVOLTO CONS S.R.L.” are o poziţie importantă pe piaţă în domeniul serviciilor de „montare si fasonare fier beton”. În acest context, alături de interesul pentru satisfacerea cerinţelor clienţilor noştri cu serviciile de înaltă calitate, se află preocuparea responsabilă a organizaţiei noastre pentru protecţia mediului şi asigurarea sănătăţii angajaţilor.

Pentru atingerea obiectivelor cu privire la protecţia mediului, organizaţia noastră şi-a propus implementarea şi certificarea unui sistem de management de mediu în conformitate cu cerinţele referenţialului SR EN ISO 14001:2005.

Conducerea organizaţiei consideră că eforturile tuturor salariaţilor trebuie să fie orientate în vederea îndeplinirii şi respectării următoarelor angajamente:

– Conformarea cu legile şi reglementările de mediu în vigoare, aplicabile organizaţiei noastre;

– Prevenirea şi reducerea poluării generate de activităţile şi serviciile noastre, prin utilizarea celor mai bune tehnici la care avem acces şi planificarea măsurilor preventive;

– Îmbunătăţirea continuă a performanţei de mediu, prin evaluarea periodică a eficienţei sistemului de management de mediu.

Principalele obiective de mediu pe care ne angajăm să le realizăm, acordând tot sprijinul nostru organizatoric şi material, sunt:

– Evitarea generării deşeurilor şi îmbunătăţirea sistemului de gestionare, reciclare şi eliminare finală a deşeurilor

– Reducerea conţinutului de substanţe poluante din apele uzate evacuate

– Înlocuirea materiilor prime periculoase cu substanţe alternative compatibile cu mediul

– Instruirea personalului pentru operarea în condiţii de siguranţă, în scopul evitării producerii accidentelor de mediu

– Promovarea furnizorilor care subscriu la standardele şi legislaţia de mediu existente.

Suntem conştienţi că nu putem atinge aceste obiective decât prin creşterea responsabilităţii şi instruirii de mediu a tuturor angajaţilor noştri şi printr-o comunicare deschisă cu comunitatea locală, clienţii noştri şi autorităţile responsabile.

Polititca referitoare la calitate

S.C. RIVOLTO CONS S.R.L . are ca obiectiv strategic o poziţie de lider pe piaţă în domeniul „montare şi fasonare fier beton” cu cotă constant crescătoare pe teritoriul României, privind creşterea cifrei de afaceri în termeni absoluţi bazată pe seriozitate, performanţă şi respect faţă de client.

Pentru a realiza viziunile strategice ale organizaţiei, S.C. RIVOLTO CONS S.R.L . şi-a stabilit un set de politici şi obiective vizând proiectarea, implementarea şi menţinerea unui sistem de management al calităţii care îndeplineşte cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008, pe baza identificării proceselor principale care descriu activităţile noastre, care să dea încredere şi să crească gradul de satisfacţie a clienţilor noştri, să contribuie la îmbunătăţirea performanţelor firmei şi la dezvoltarea echilibrată a relaţiilor cu toate părţile interesate: clienţi, angajaţi, furnizori, proprietari şi societate în ansamblu.

În acest sens, organizaţia dispune de utilaje performante cărora li se aduc îmbunătăţiri permanente şi continue.

În ceea ce priveşte Clienţii, societatea noastră urmăreşte satisfacerea cerinţelor lor.

Cât priveşte orientarea către clienţi, organizaţia noastră consideră că serviciile şi produsele oferite reprezintă imaginea organizaţiei în faţa clienţilor şi pentru acest motiv noi menţinem calitatea acestora cu metode prestabilite.

Satisfacerea cerinţelor clienţilor se face prin respectarea termenelor de execuţie şi a prevederilor contractuale, prin menţinerea calităţii la nivel constant şi prin îmbunătăţirea permanentă a serviciilor, produselor oferite.

În ceea ce priveşte Angajaţii din cadrul societăţii le asigurăm următoarele:

– Un microclimat corespunzător domeniului de activitate;

– Se efectuează instruiri în mod controlat conform unui program de instruire prestabilit pentru conştientizarea normelor de Protecţie a muncii;

– Specializarea şi creşterea experienţei profesionale a angajaţilor noştri respectiv;

– Sprijinirea dezvoltării carierei profesionale a fiecărui angajat , etc..

Furnizorii:

În vederea obţinerii materialelor specifice în cadrul organizaiei se face o selectare a furnizorilor cu metode bine stabilite. Acest lucru ne permite să întrebuinţăm în procesul de servicii doar materiale de la furnizorii cu parametri calitativ corespunzător cerinţelor societăţii noastre.

Proprietarii:

Prin calitatea serviciilor şi produselor oferite se dezvoltă S.C. RIVOLTO CONS S.R.L ., se asigură profitabilitatea organizaţiei şi existenţa acesteia pe termen lung.

Societatea:

Organizaţia RIVOLTO CONS S.R.L. funcţionează respectând toate normele în vigoare.

Principalele obiective urmărite de S.C. RIVOLTO CONS S.R.L. în sistemul propriu de management al calităţii sunt:

Produsele şi serviciile oferite şi livrate clienţilor trebuie să îndeplinească toate cerinţele acestora (implicite şi explicite);

Furnizorii de materiale sunt foarte atent selectaţi, evaluaţi şi monitorizaţi;

Reclamaţiile şi feedback-ul din partea clienţilor sunt evaluate şi monitorizate, iar înlocuirea produsului sau serviciului neconform se va efectua cu promptitudine şi după o metodă prestabilită;

Întregul personal va fi educat şi instruit în vederea conştientizării calităţii şi obţinerii de experţi în domeniile specifice, cât şi în domeniul managementului calităţii.

Aceste obiective se detaliază şi se stabilesc anual în mod specific, clar şi cuantificabil, pentru fiecare activitate în parte, realizarea lor fiind urmărită permanent în vederea obţinerii satisfacţiei clienţilor noştri, a dezvoltării bazei de clienţi, a îmbunătăţirii permanente a activităţii şi performanţelor şi a îndeplinirii obiectivelor strategice ale organizaţiei noastre.

Mă angajez să asigur toate resursele, inclusiv exemplul meu personal, necesare pentru satisfacerea cerinţelor şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de management al calităţii.

Furnizori si clienti neagreati

a) Lista Clienti
  • Azaria Casa SRL – RO42647909 – Oradea
  • Bauplusz Construct SRL – RO 42779543 – Oradea
  • En Electric Project Office SRL – RO 29166363 – Bucuresti
  • Regio Construct Infrastructura SRL – RO 16062620 – Satu-Mare
  • Smart Euroconstruct Group SRL – RO 37676800 – Sat Livada, com. Nojorid, jud. Bihor

Introduceți cuvântul cheie